Subscribe

Forum rodekardinaal.nl

februari 13, 2010 By: kurtg Category: Media

rodekardinaal.nl is de vernieuwde versie van de oude bekende kardinaal.eu. De webbeheerder van rodekardinaal.nl heeft er ook meteen voor gekozen om het oude forum, dat technisch niet onder zijn toezicht stond, te sluiten voor nieuwe gebruikers en berichten.

Bij een nieuw webadres hoort immers ook een nieuw, verbeterd forum: rodekardinaal.nl/forum is het adres ! Een korter, duidelijker adres dan voorheen !

kardinalen.be vond dit ook een ideaal moment om nauwer samen te werken met onze noorderburen, wat rodekardinaal.nl ook meteen zag zitten. Eén forum voor de Benelux (en eventueel daarbuiten) volstaat immers om zoveel mogelijk gebruikers en informatie samen te brengen.

Voor ons lijkt dit, na het geweldige boek van Rob Vanderhulst, een nieuwe mijlpaal voor kwekers met Amerikaanse zangvogels: De samenwerking tussen 2 websites en het samenbrengen van alle bezoekers in 1 forum !

Maak vandaag nog deel uit van het nieuwe project !

Een gelukkig 2010 !

januari 02, 2010 By: kurtg Category: Nieuws

Het Kardinalen België-team wenst al zijn bezoekers een succesvol 2010 toe !!!

Carl, Kurt & Kjell

Kwekers per vogelsoort

januari 02, 2010 By: kurtg Category: Website

Om het jaar goed in te zetten, heeft Kardinalen België een nieuwe functie aan zijn website toegevoegd. Vanaf heden is het immers mogelijk om uw coördinaten door te geven voor een bepaalde pagina. Even verduidelijken.

De Wie-Kweekt-Wat-Matrix biedt slechts plaats voor 12 vogelsoorten met nadien nog eigen input. De andere richting leek ons echter ook interessant. U surft naar de pagina van de grote roodmus, waarna u eveneens een lijstje van kwekers ziet verschijnen. Op deze pagina kan u zichzelf opgeven voor een bepaalde vogelsoort, indien u wenst verwijderd te worden, volstaat een eenvoudige e-mail naar Kardinalen België.

Op deze manier hopen we uw en ons netwerk nog groter en duidelijker te maken !

Het Kardinalen België-team

Wie-kweekt-wat sorteerfunctie !

september 18, 2009 By: kurtg Category: Website

De wie-kweekt-wat matrix is stilaan weer op zijn oude niveau, en zal dit ongetwijfeld snel kunnen overtreffen. Vroege statistieken leren ons dat de lijst sneller wordt aangevuld en frequenter wordt bezocht. Om een logge en onoverzichtelijke lijst te voorkomen, heeft kardinalen.be nu tijdig geanticipeerd.

Vanaf heden is er een nieuwe sorteerfunctie in de matrix beschikbaar !
Onder elke titel ziet u een ‘< >‘ teken. U kunt hierdoor sorteren op de desgewenste titel. Momenteel ondersteunt de matrix het sorteren op naam, datum, plaats en vogelsoort !

Wij hopen dat dit uw ervaring met onze site weer een stap positiever zal maken !

Veel plezier !
Het Kardinalen Belgie-team

Oude ingaven ‘wie-kweekt-wat’ lijst ?

juli 08, 2009 By: kurtg Category: Nieuws

Beste bezoeker,

Naar aanleiding van meerdere negatieve reacties op het leeghalen van de oude ‘wie-kweekt-wat’-lijst, wensen wij graag enkele verduidelijking te geven.

Zoals u reeds gemerkt heeft, is de ‘wie-kweekt-wat’ matrix een nieuw leven begonnen. Alle oude ingaven zijn verwijderd, dit om verscheidene redenen. Wat waren onze hoofdredenen ?

  • De site werd wat ‘statisch’ en een groot aantal bezoekers die éénmaal hun ingave deden, bezochten de site nadien niet meer. Dit is niet bevorderlijk voor een up-to-date lijst.
  • De module waarop de lijst draaide was verouderd en niet beveiligd. Er is nu een mogelijkheid om een ingave te wijzigen, en dit is enkel mogelijk indien het codewoord matcht: De gemeente waarin u woont.
  • De oude database was moeilijk over te brengen naar de nieuwe lijst.

De bedoeling is nu om een zo dynamisch mogelijke wie-kweekt-wat matrix te krijgen, zodat u méér up-to-date informatie krijgt, méér betrouwbare gegevens, een groter veiligheidsgevoel heeft en op termijn uit een groter aanbod kan kiezen.

Wij hopen op uw begrip en we zijn ervan overtuigd dat de matrix binnenkort zijn oude niveau zal overtreffen !

Het Kardinalen België-team.

kardinalen.be in het nieuw !

juni 13, 2009 By: kurtg Category: Website

Versie 2004 25 juli 2003, de datum waarop Kardinalen België voor het eerst op het net te zien was, ligt ondertussen bijna 6 jaar achter ons. Er is in tussentijd veel gebeurd: In het najaar van 2003 en het voorjaar van 2004 stond deze website vooral in het teken van Kurts eindwerk. Het webplaatje was slechts een onderdeel van dit studieproject. Daardoor was de website eerder beperkt informatief, en, een slecht werkende chatruimte, beperkt gastenboek en gebrekkige advertentieruimte buiten beschouwing gelaten, van interactiviteit was quasi geen sprake. Op 2 april 2004 werd Kurts eindwerk voorgesteld en het werk aan de site lag nadien een half jaar stil.

Versie 2006Ondertussen bezocht in september 2004 de 8000ste bezoeker de website. Mede dankzij deze mijlpaal en de publicatie van Rob Van der Hulsts boek ‘Kweken met Amerikaanse Zangvogels’ werd besloten de website nieuw leven in te blazen. Tot en met juli 2006 bleef de site echter statisch.

In augustus 2006 werd een uniek gegeven aan de website toegevoegd: De wie-kweekt-wat lijst ! In een mum van tijd werd deze een succes en kwekers van Amerikaanse zangvogels wisten mekaar snel en makkelijk te vinden dankzij deze matrix. Versie 2007 Ook dankzij een verbeterd koop/verkoopsysteem en enkele grafische aanpassingen werd de website opnieuw gretig bezocht door de vogelliefhebber. Om en bij de 60 mensen per dag bezochten de website.

Versie 2008Tot en met april 2008 bleef de website echter ongewijzigd en steeds meer zaken gingen, door de verdere ontwikkeling van het internet, minder goed werken. In mei 2008 werd dan met een nieuw ontwerp begonnen, dat zijn vruchten afwierp: We haalden zo opnieuw de 60 bezoekers per dag !

Nu, op 15 juni 2009, is er opnieuw een mijlpaal bereikt: Kardinalen Belgie moet qua ontwerp, functionaliteit en interactiviteit de concurrentie aangaan met de betere vogelwebsites.  Zowel de wie-kweekt-wat matrix, de koop- en verkoopplek als het gastenboek werken opnieuw naar behoren en zijn een stuk veiliger. Er zijn nieuwe zaken toegevoegd zoals de ideëenbus, de beurzenpagina, de polls, de kweekverslagen, … Momenteel zitten deze allen nog in een beginfase, maar we hopen deze samen met u graag zo snel mogelijk uit te breiden !Versie 2009

Wij danken u voor uw medewerking, uw bezoeken en uw interesse !
Veel plezier op onze nieuwe website !
Kardinalen België
Carl & Kurt Gommers

Kweken met Amerikaanse zangvogels

juni 02, 2009 By: kurtg Category: Media

amerikaansevogels

Onze Nederlandse vogelvriend Rob van der Hulst bracht in 2007 een boek uit over kardinalen, bisschoppen en kernbijters. Dit is een uniek boek met prachtige foto’s en een overzichtelijke en goede uitleg. Een ‘must’ voor elke vogelkweker, vooral voor kwekers van Amerikaanse zangvogels !

Nieuwsarchief

mei 31, 2009 By: kurtg Category: Nieuws

Bekijk ook de mijlpalen van onze website !

Hieronder vindt u het nieuws uit vorige versies van onze website

01-05-2008

“Kardinalen België: de digitale habitat van gorzen, kardinalen en vinken”
Deze slogan is slechts een kleine nieuwigheid van de fel vernieuwde website. Wij vonden dat het tijd werd voor een nieuwe jas. Wel, hij past goed ! De verouderde pagina’s en design konden vele trouwe bezoekers niet meer warm maken voor een kijkje op kardinalen.be.
Opmerkelijk: Genus ‘paroaria’ werd door het Zuid-Amerikaanse classificatiecomité (SACC) getransfereerd van de ‘emberizidae’ naar de ‘thraupidae’. Op deze website vond u reeds de roodkuifkardinaal (paroaria coronata). Deze vogel ondergaat dus deze herclassificatie. U kan dit artikel vinden bij ‘documenten’.

20-06-2007

De Wie-Kweekt-Wat-lijst is hersteld. Er konden wel gegevens worden toegevoegd, maar het was slechts mogelijk de eerste 5 ingevingen te tonen.
Om verwarring te vermijden met vele dubbele ingaven, is de lijst leeggemaakt.

15-04-2007

De eerste update van 2007 is een feit.
Enkele foute links zijn opgelost en de chatfunctie is, om veiligheidsredenen, van de website verwijderd.

19-08-2006

Beste bezoeker, Vandaag heeft www.kardinalen.be een heuse update gekregen. De grootste verandering is dat de frames, die soms voor moeilijkheden zorgden, zijn weggewerkt. Tijdens het updaten zijn echter de gegevens uit de koop/verkoop-database verloren gegaan, onze excuses hiervoor.
Er zijn nog verbeteringen op komst, en enkele nieuwe pagina’s met meer vogels staan klaar !

06-08-2006

Hoi, Er zijn enkele zaken veranderd aan de website:
– Verbeterd koop/verkoop-systeem
– Wie-Kweekt-Wat-Lijst toegevoegd
– Enkele grafische aanpassingen

09-10-2005

Hallo iedereen ! De site is lange tijd afwezig geweest, maar zoals u wellicht reeds gemerkt heeft, is hij weer online ! In de toekomst proberen we de site verder uit te breiden en te vernieuwen met meer mogelijkheden. Blijf dus zeker komen !
Groeten,
Het Kardinalen België-team

01-01-2005

Gelukkig Nieuwjaar ! De site heeft enkele kleine aanpassingen gekregen. We hopen dat u blijft komen, want we updaten onze site wekelijks met nieuwe elementen zoals vogelbeschrijvingen en -foto’s !

09-12-2004

Een nieuwe vogelfamilie is toegevoegd ! Vanaf heden kan u nu ook de familie ‘fringillidae’ op onze webpagina terugvinden. Voorlopig staat enkel de avondkernbijter (coccothraustes vespertinus) online, maar meer vogels uit deze familie zullen volgen !

07-09-2004

Hallo terug iedereen ! Het is al een tijd geleden dat hier nog een nieuwstopic geplaatst is. Wel, hier is er eentje.
Ondertussen heb ik het forum (tijdelijk) van onze site verwijderd, aangezien deze niet echt in de belangstelling stond, in tegenstelling tot wat het aantal bezoekers van onze site laat merken. We hebben een nieuwe chat én een nieuw gastenboek geinstalleerd, dus we hopen dat daar toch meer interesse voor is. Intussen hebben we ook al onze 8000ste bezoeker gehad, wat toch niet slecht is om net iets meer dan 1 jaar online te zijn…
Waar u ook een kijkje kan gaan nemen, is naar onze linkspagina. Daar zijn enkele toppers bijgekomen: Rob Van der Hulst uit Nederland heeft namelijk een boek geschreven over Amerikaanse zangvogels.

01-04-2004

Op 2 april zal ik mijn eindwerk voorstellen. U kunt een deel van mijn voorstelling downloaden bij ‘Downloads’. Ik zou nogmaals iedereen willen aanspreken om ook een bericht in het gastenboek te plaatsen en eventueel ook een account aan te maken op ons forum.

07-03-2004

Het eindwerk komt dichter bij, en dat betekent dat we over enkele weken de informatie gaan toevoegen. Dit omvat vooral de wetenschappelijke classificatie, de geslachtskenmerken en geslachtsbepaling, het voedsel en de nest, hun leefwereld, de band tussen de mens en de kardinalen, en ook wat bijkomde informatie. Ook leuk om te vertellen is dat we op 3 maart 2004 onze 3000ste bezoeker hebben gehad !
We blijven in ieder geval doorgaan met deze site, ook na het eindwerk !

01-02-2004

We hebben er voor gezorgd dat deze site meer toegankelijk wordt voor de rest van de wereld door meer Engels te gebruiken. We zitten bij deze verandering in een beginstadium, dus dat kan nog verder worden uitgebreid. We hebben tevens ook enkele kleine aanpassingen en kleine verbeteringen aangebracht. Bij ‘downloads’ kan u nu en dan ook een diavoorstelling of een andere nieuwigheid downloaden.

30-11-2003

Het is net weekend geweest en dat betekent dat we nog eens tijd hadden om de site wat te verbeteren. Het voornaamste is de nieuwe webdesign, de site heeft plots een mooier uiterlijk gekregen, wij hopen dat u daar ook zo over denkt. Indien u toch een trage internet verbinding heeft, kunt u op de hoofd-pagina de site voor trage internet verbinding bereiken waarin de grafische elementen wat minder aanwezig zijn, dat bevorderd het sneller laden van de pagina’s.
Ook is het nieuwsarchief aangepast en enkele links zijn toegevoegd. De artikels zijn eveneens in een overzichtelijk tabbelletje gegoten.
Tot binnekort, en voeg deze site alvast toe aan uw favorieten ! Wij blijven deze site verbeteren !

29-10-2003

Ondertussen zijn er een heleboel kleine verbeteringen en toevoegingen gedaan, zoals o.a. nieuwe foto’s. We blijven deze site up-to-date houden zodat de info en de foto’s bij de vogels correct blijven, wat in het verleden wel eens durfde mislopen.
We hebben als laatste update een chat-pagina toegevoegd !

17-08-2003

U ziet het, deze site is nog in volle opbouw. Het kan zijn dat u in het begin nog enkele kleine fouten ontdekt, maar deze worden zo snel mogelijk weggewerkt. Bent u van iets niet zeker, heeft u suggesties, werkt er iets niet of heeft u een vraag, dan kunt u ons gewoon even mailen. We hebben zonet ook een Gastenboek toegevoegd.

12-08-2003

In de fotogallerij stonden nogal zeer grote foto’s. Die hebben we van formaat veranderd zodat ze beter zichtbaar zijn voor iedereen.
We hebben ook een nieuwe topic toegevoegd in het menu, namelijk “Artikels”. Als u een goed artikel heeft over kardinalen, bisschoppen of kernbijters, dan kan u dat doormailen naar kardinalen.be@telenet.be met in het onderwerpveld ‘Artikel’ en als bijlage het artikel zelf.

08-08-2003

– We zijn vandaag voor het eerst bereikbaar op het domein www.kardinalen.be !!!
– We hebben ook de vogelnamen in verschillende talen geupdate.
– De teller op de hoofdpagina is terug op nul gezet.
– We hebben ook een nieuwsarchief gemaakt om al ons nieuws op te slaan.

01-08-2003

Eindelijk ! Het forum is er terug, en dit keer beter dan ooit tevoren ! We hebben een nieuw forum geplaatst in plaats van het oude forum, waarin reclame en onoverzichtelijkheid de bovenhand had.
Je kan nu een eigen nickname en eigen profiel met paswoord aanmaken, profielen van anderen bekijken, thema’s plaatsen, privé-berichten sturen, etc…
Ik zou zo zeggen: Maak vandaag nog je eigen Kardinalen België-account aan !

27-07-2003

Een tweede generale update van deze site. Weer zijn er enkele foto’s toegevoegd, overbodige pagina’s zijn verwijderd en een Kardinalen.be-logo is gecreëerd en toegevoegd aan Kardinalen België. Ook deze nieuwspagina is gerepareerd.

26-07-2003

Er werd een probleem ontdekt in het systeem van het forum, deze is tijdelijk gesloten. Meteen is de fotogallerij geupdate met een pakketje van eigen foto’s. Ook de foto’s van mijn volières zijn online gezet.

25-07-2003

De eerste update van deze site is een feit: Er werd een forum en een koop/verkoopplek geopend.

25-07-2003

Kardinalen België – Een Nederlandstalige website over kardinalen, bisschoppen en kernbijters !